Account Microsoft Office 365 Bản Quyền

150.000 

  • Account (không phải Product Key) bao gồm sẵn ID và password.
  • Tài khoản này là riêng biệt không liên quan đến tài khoản cá nhân của khách hàng, không thể đổi tên tài khoản theo ý muốn
  • Mỗi tài khoản được sữ dụng cho 5 thiết bị (PC, Mac, Android, iOS…), bảo hành 1 năm.
  • Không nên lưu dữ liệu ở onedrive, chỉ dùng vào mục đích sử dụng trọn bộ Office bản quyền mới nhất

Hết hàng